BOLU İLİ 2021 YILI EKONOMİK GÖRÜNÜM VE FAALİYET RAPORU

Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Bolu İli 2021 Yılı Ekonomik Görünüm ve Faaliyet Raporu Yayımlandı.

13 Nisan 2022

         Ülkemizin iç ticaret politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında, illerimizdeki mevcut ekonomik durumun, ticari ihtiyaçların ve sektörel gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

          Bu düşüncelerle, Ticaret İl Müdürlüğü olarak ilimizdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde,  ilimizin ticari hayatını tüm yönleriyle ortaya koyacak bir çalışmayla  İç Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar, Kooperatifler ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi faaliyetleri, Dış Ticaret, Üretim, İstihdam, Devlet Yatırımları, Devlet Yardımları, Desteklenen ve Desteklenmesi öngörülen sektörler ile bunların ekonomiye katkıları ile gerekli görülecek diğer konularda bilgi ve değerlendirmelerin ve çözüm önerilerinin yer aldığı “Bolu ili 2021 yılı Ekonomik Görünüm ve Faaliyet Raporu”  hazırlanmıştır.

         İlimizi tanıtmak, İlin demografi, ticaret, üretim, istihdam ve yatırımlar vb. alanlarda mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla hazırlamış olduğumuz bu raporun hazırlanmasında, sahip oldukları verileri İl Müdürlüğümüzle paylaşan tüm kurum ve kuruluşlara, verdikleri destekler için teşekkürlerimizi sunarız. 


        
Bolu ili 2021 yılı Ekonomik Görünüm Raporu için TIKLAYINIZ