2023 YILI BİLİRKİŞİ SİCİL LİSTESİ İLANI

Bolu Tüketici İl Hakem Heyeti 2023 yılı Bilirkişi Sicil Listesi yayımlandı.

29 Aralık 2022

9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 15 ila 21’inci maddeleri uyarınca Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde yürütülen bilirkişilik faaliyetlerine yönelik Bolu İlinde  tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda İl Müdürlüğümüz tarafından bilirkişi sicil ve listesinin oluşturulmasına ilişkin olarak  20 Ekim 2022 - 16 Aralık 2022 tarihleri arasında ilana çıkılmıştır.

İl Müdürlüğümüze bilirkişi siciline ve  listesine kayıt amacıyla yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde  ilanda belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilmiştir.

Oluşturulan Bilirkişi  Sicil Listesi için TIKLAYINIZ...

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 18.Maddesi 5.fıkrası gereği İLAN edilen Bilirkişi Sicil Listesi TEBLİĞ yerine geçmektedir.  29.12.2022