BİLİRKİŞİ SİCİL LİSTESİ İLANI

Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti 2022 Yılı Bilirkişi Sicil Listesi İlanı

30 Aralık 2021

9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 15 ila 21’inci maddeleri uyarınca Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde yürütülen bilirkişilik faaliyetlerine yönelik ilimizde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda İl Müdürlüğümüz tarafından bilirkişi sicil ve listesinin oluşturulmasına ilişkin 11 Ekim 2021 ile 17 Aralık 2021 tarihleri arasında ilana çıkılmıştır.

İl Müdürlüğümüze bilirkişi sicil ve listesine kayıt amacıyla yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde, ilanda belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilmiştir.

Oluşturulan Bilirkişi  Sicil Listesi aşağıdaki gibidir.
https://bolu.ticaret.gov.tr/data/61cd980413b8767df02f8a16/Bilirkişi Sicil Listesi-2022.pdf

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 18.Maddesi 5.fıkrası gereği İLAN edilen Bilirkişi Sicil Listesi TEBLİĞ yerine geçmektedir.  30.12.2021